• KONFERENCJA

  W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragniemy Państwu gorąco podziękować za uczestnictwo w konferencji "Wizualizacja Informacji w Humanistyce", podzielenie się z nami swoją wiedzą, przyłożenie się do przygotowania prezentacji z obowiązkowymi elementami graficzno-wizualnymi i przesłanie materiałów na czas. Ostateczny termin nadsyłania tekstów przesuwamy na koniec marca. Szczególne podziękowania kierujemy do prowadzących warsztaty za profesjonalizm i gotowość podzielenia się wiedzą oraz jak zasugerowali pewni uczestnicy, za wyrozumiałość dla początkujących. Dziękujemy naszemu złotemu sponsorowi, Clarivate Analytics za bardzo profesjonalny i przystępnie przeprowadzony warsztat naukometryczny, a także za zasianie nadziei na zmiany w ewaluacji badań humanistycznych i społecznych. Dziękujemy także pozostałym sponsorom za wkład w organizowanie konferencji oraz zaprezentowanie przez Wydawnictwo Naukowe PWN ważnych dla naukowców treści o współczesnych formach publikowania.


  Serdecznie dziękujemy uczniom z orkiestry dętej ze Szkoły Muzycznej w Toruniu za wspaniałe wykonanie zaplanowanego repertuaru muzycznego i dostarczenie uczestnikom konferencji niezwykłych wrażeń akustycznych. Dziękujemy również fotografom za zapewnienie płynności relacji z konferencji i naszym studentom za pomoc w organizacji i uczynność w wykonywaniu zadań. Weźmiemy to pod uwagę pod koniec semestru:)

   

  Poniżej informacje organizacyjne:

  • wg informacji z kwestury, oryginały faktur zostały wysłane na Państwa Uczelnię wkrótce po zarejestrowaniu przelewu. Proszę sprawdzić w odpowiedniej jednostce u siebie na Uczelni, czy dotarły? W przeciwnym razie posłużymy się duplikatami,
  • Państwa prezentacje, które skopiowane na laptopy już wkrótce opublikujemy na stronie konferencyjnej . Jeśli ktoś z Państwa ma zastrzeżenie, prosimy o informację - wieo@umk.pl.

  Z serdecznymi pozdrowieniami,

  Komitet Organizacyjny konferencji

  "Wizualizacja informacji w Humanistyce"

  Wprowadzenie

  Wizualizacja informacji – ta unowocześniona technologia, a zarazem metodologia wkracza w każdą sferę ludzkiej aktywności: od badawczo-rozwojowej po biznesową, społeczną i artystyczną. Jest to praktyczna wiedza o tym, jak graficznie „opanować” ogromne zbiory danych, opisujących dany aspekt rzeczywistości.

   

  Tam gdzie jest dużo danych informacji, powstaje zapotrzebowanie na ich przedstawienie w formie skondensowanej i zrozumiałej dla odbiorcy. Obserwowana obecnie masowość danych występuje w naukach przyrodniczych, humanistycznych, ale przede wszystkim społecznych. Do eksploracji i analizy tych zasobów naukowcy z powodzeniem wykorzystują zaawansowane metody wizualizacji.

   

  Poprzednia edycja konferencji odbyła się w 2015 roku i dotyczyła nauk komputerowych. W tej edycji koncentrujemy się na zastosowaniu wizualizacji w humanistyce, a w szczególności w bibliologii i informatologii, historii, kulturoznawstwie i sztuce. Celem wydarzenia jest poszerzenie świadomości o znaczeniu naukowego przekazu w formie graficznej wśród Polskich humanistów, a także zintegrowanie społeczności akademickiej w zakresie wymiany doświadczeń o sztuce wizualizacji.

  Proponowany zakres zagadnień

  • naukometria wizualna (wizualizacje w naukometrii)
  • mapowanie wiedzy
  • historia wizualna i historiografia
  • socjometria
  • projektowanie wizualne
  • psychologia widzenia (kognitywne aspekty)
  • obrazy cyfrowe w humanistyce
  • sztuka wizualizacji
 • KEYSPEAKERS

  Merytoryczna dyskusja zostanie wsparta ekspertami międzynarodowymi i krajowymi w zakresie wizualizacji.

  Dr Raphael Ball

  Director of Bibliothek at Swiss Federal Institute of Technology in Zurich

  The end of linear text in scholarly communication?
  After the origin of writing the mediation of complex knowledge was limited since thousands of years to written disclosure of information by linear text. The academic communication mainly uses linear text even with mathematical and scientific facts. For some 20 years, the progressive digitization of science allows the mass to visualize complex relationships and their dissemination without being tied to linear text any more. The externalization of knowledge and the transfer from one person to another can now also be done using alternative techniques. This is nearly a revolution in academic communication. But especially for libraries, this represents a significant challenge, were libraries but aimed for 2,000 years to store and spread scientific results almost exclusively as textual forms.

  Dr Suzana Pasanec Preprotić

  Department of Bookbinding and Packaging at the Faculty of Graphic Arts, University of Zagreb

  Visualization framework in teaching bookbinding at the Faculty of Graphic Arts.

  ICT-based learning (Information and Communication Technology) provide active learning process through enhances student-centred learning approaches, collaborative and participative forms of teaching and learning. Actually teacher has become tutor and supports the active learning process through problems solving and updating the contents for learning. Dialog, writing and “high-order thinking” have got significant importance because ICT learning environmental directly improve communicative learning processes including social network model of thinking. That process can involve focussing on achieving a particular prior outcome (other courses), resolution to understanding all aspects of the issue.

  Prof. Yurij Holovatch

  Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv

  Visualizing and understanding complex systems: from transport networks to online role-playing games.

  I make a brief review of two different projects our group has participated in. One concerns empirical analysis and modeling of public transportation networks, another one deals with human behavior in a virtual environment of a massive multiplayer online game. A common feature of these studies which target entirely different, on the first sight, subjects is that in both cases we deal with complex systems of many interacting agents, displaying collective behavior that does not follow trivially from the behaviors of the individual parts. Complex network representation of the above systems facilitates their visualization as well as enables their conceptual understanding and quantitative description.

  Dr Almila Akdag

  Istanbul Şehir Üniversitesi, Universiteit van Amsterdam, New Media Department

  From Thomas Laqueur to Nazim Hikmet; the importance of information visualization for text analysis.

  The birth of Digital Humanities is usually traced back to Roberto Busa, an Italian Jesuit priest who wanted to analyze the works of Saint Thomas Aquinas with linguistic and computational methodologies. In 1946 he started lemmatization of the corpus, which eventually is published after 30 years of work in 1970s in the format of 56 printed volumes. The Index Thomisticus was planned as a tool to facilitate an easier search through Aquinas' corpus.

  During the first decade of what we today call Digital Humanities, text analysis was at the heart of the research agenda. Today, text analysis as a method still occupies the most important topic in the field. Yet, using information visualization as part of this research did not become mainstream. In this talk, I will give a brief history of different visualization techniques that are created specifically for understanding text mining/analysis results better. I will touch upon projects where the aesthetic dimension of information visualization comes to the fore as well. After this brief overview, I will highlight the importance of information visualization to Digital Humanities in general and text analysis in particular by focusing on two distinctly different text-mining projects. The first of these works expands the argument of Thomas Laqueur, a well-known historian and sexologist, on the transformation of how sex is understood in the West. The second project's goal is to capture the essence of the famous Turkish poet Nazim Hikmet's style with text analysis and information visualization.

  Prof. Włodzisław Duch

  Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
  Department of Informatics

  Visualization of mind inside the brain.

  Can we see mental processes looking at brain activity? Attempts to represent mental concepts in graphical form have long tradition, starting from Kurt Lewin, The conceptual representation and the measurement of psychological forces (1938), cognitive dynamic movement in phenomenological space. George Kelly in his personal construct psychology (1955) has defined geometry of psychological spaces as alternative to logic. More recently neuroimaging techniques are used with various forms of visualization to help transform neural activations into understandable images, both with real neuroimaging data and computational simulations. Chains of thoughts may be seen in trajectories of neurodynamics. Visualization of memory formation in neural systems will illustrate the process of learning memes, development of conspiracy theories and radicalization of world views.

 • RADA NAUKOWA

  prof. dr hab. Wiesław Babik

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, Kraków

  ISKO-PL

  prof. Ágnes Hajdu Barát

  Eötvös Loránd University Faculty of Humanities,
  Institute of Library and Information Science, Węgry

  ISKO-Hu

  prof. Kevin Boyack

  SciTech Strategies

  USA

  dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, Toruń

  dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, Toruń

  Tülay Fenerci

  Department of Information and Records Management, Ankara University

  Turcja

  dr hab. Małgorzata Kowalska

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, Toruń

  Iryna Kuczma

  Net Access Manager, EIFL

  Ukraina

  prof. Peter Ohly

  ISKO

  Niemcy

  dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS, Lublin

  prof. dr hab. Adam Pawłowski

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, Wrocław

  prof. Panayiota Polydoratou

  Department of Library Science and Information Systems ATEI of Thessaloniki

  Grecja

  dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS

  Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze UMCS

  DARIAH-PL

  prof. dr hab. Waldemar Rezmer

  Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Toruń

  prof. dr hab. Stanisław Roszak

  Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Toruń

  prof. Richard Smiraglia

  iSchool at the University of Wisconsin, Milwaukee, USA

  Knowledge Organization Research Group

  dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM

  Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Olsztyn

  prof. Yaşar Tonta

  Department of Information Management (ISchool), Hacettepe University

  Turcja

 • ORGANIZATORZY

  dr Veslava Osińska

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

  dr Piotr Malak

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr

  mgr Bożena Bednarek-Michalska

  Biblioteka Uniwersytecka UMK

  mgr Przemysław Krysiński

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

  dr Grzegorz Osiński

  Instytut Informatyki WSKSiM

  mgr Julita Niedźwiecka

  Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

  mgr Karol Ebertowski

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

  mgr Katarzyna Jarczewska-Walendziak

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

  mgr Weronika Kortas

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

 • UCZESTNICY

  Terminy i ważne informacje:

  • Do 11 grudnia 2016 r. – termin nadsyłania zgłoszeń referatów wraz ze streszczeniami i słowami kluczowymi
  • Do 15 grudnia 2016 r. – termin powiadomienia o przyjęciu referatu
  • Do 10 lutego 2017 r. – termin rejestracji uczestników bez referatu
  • Do 10 lutego 2017 r. – termin wniesienia opłaty konferencyjnej
  • Do 22 marca 2017 r. – termin przesłania pełnych tekstów referatów.

  Obok referatów tradycyjnych w języku polskim i angielskim, trwających 15 min., przewidujemy sesję krótkich, 7-minutowych wystąpień, tzw. "ignite talk" służących głównie do zwięzłego scharakteryzowania badań i zwizualizowanych wyników.

   

  Teksty referatów po zrecenzowaniu zostaną opublikowane w monografii zbiorczej w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące po zakończeniu konferencji.

  Instrukcja dla autorów - pobierz

   

  Formularze zgłoszeniowe do pobrania:

  .PDF .DOC .ODT

   

  Zgłoszenia prosimy przesłać na adres:

  dr Veslavy Osińskiej: wieo@umk.pl lub dr. Piotra Malaka: pi.malak@gmail.com

   

   

   

  Opłata konferencyjna:

  Koszt uczestnictwa w konferencji (bez noclegów) wynosi 450 zł (wpłata do 20 stycznia 2017 r. ) i 500 zł (po terminie). Wpłaty prosimy dokonywać na podany numer konta:


  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Bank Millennium S.A. w Warszawie
  45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
  z dopiskiem: Wizualizacja Informacji, imię i nazwisko uczestnika


  Zgłoszenie na konferencję jest jednoznaczne z koniecznością uiszczenia opłaty konferencyjnej. Rezygnacja z udziału w konferencji po terminie 15 lutego 2017 r. powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rezygnacja, a tym samym zwrot kosztów uczestnictwa, możliwa jest jedynie przed upływem terminu 15 lutego i wymaga formy pisemnej. Nieobecność na konferencji nie skutkuje zwrotem opłaty konferencyjnej.

 • PROGRAM KONFERENCJI

 • LOKALIZACJA I NOCLEGI

  Konferencja odbędzie się w budynku Collegium Humanisticum UMK
  (Toruń, ul. W. Bojarskiego 1) - szczegóły dojazdu ilustruje specjalna mapa

  Dojazd

  Auto:


  Współrzędne budynku Collegium Humanisticum 53°01'23.2"N 18°34'08.3"E (53.023099, 18.568971).


  Komunikacja miejska - autobusy:

  • dojeżdżam z Dworca Głównego PKP:
   • dojedziesz linią nr 36 [przystanek początkowy: Dworzec Główny; przystanek końcowy: Okrężna]
   • dojedziesz linią nr 13 a następnie linią nr 15 [ linia nr 13 przystanek początkowy: Dworzec Główny; przystanek końcowy: Odrodzenia] [linia nr 15 przystanek początkowy: Odrodzenia; przystanek końcowy: Uniwersytet]
  • dojeżdżam z Dworca Wschodniego PKP:
   • dojedziesz linią nr 15 [przystanek początkowy: Dworzec Wschodni; przystanek końcowy: Uniwersytet]
   • dojedziesz linią nr 40 [przystanek początkowy: Dworzec Wschodni; przystanek końcowy: Okrężna]
  • dojeżdżam z Dworca Autobusowego PKS:
   • dojedziesz linią nr 15 [przystanek początkowy: Odrodzenia; przystanek końcowy: Uniwersytet]
   • dojedziesz linią nr 28 [przystanek początkowy: Odrodzenia; przystanek końcowy: Uniwersytet]
  • dojeżdżam z Centrum Miasta:
   • dojedziesz z Placu Rapackiego linią nr 36 [przystanek początkowy: Plac Rapackiego; przystanek końcowy: Okrężna]
   • dojedziesz Placu Teatralnego linią nr 32 [przystanek początkowy: Plac Teatralny; przystanek końcowy: Okrężna]


  Komunikacja miejska - tramwaje:

  • dojeżdżam z Dworca Wschodniego PKP:
   • dojedziesz linią nr 4 [przystanek początkowy: Dworzec Wschodni; przystanek końcowy: Uniwersytet]
  • dojeżdżam z Dworca Autobusowego PKS:
   • dojedziesz linią nr 1 [przystanek początkowy: Odrodzenia; przystanek końcowy: Uniwersytet]
   • dojedziesz linią nr 4 [przystanek początkowy: Odrodzenia; przystanek końcowy: Uniwersytet]
   • dojeżdżam z Centrum Miasta:
   • dojedziesz z Placu Teatralnego linią nr 1 [przystanek początkowy: Plac Teatralny; przystanek końcowy: Uniwersytet]


  Taksówki:

  • Taxi Gra - tel: 1-91-93 lub 1-96-69 lub 0-800-55-21-21 lub sms 601-16-96-69
  • Puls Taxi - tel: 1-91-95 lub 1-96-67 lub 0-800-346-446 lub sms 501-00-91-95
  • Taxi Mercedes - tel. 1-91-99 lub 800-68-68-16 lub 601-56-9199 także sms
  • Radio Tele Taxi Zrzeszenia - tel: 1-91-94 lub 0-800-181-041 lub (56) 654-01-01
  • Speedway TAXI - tel: 1-91-98 lub 0-800-190-305 lub sms 502-68-9198
  • Lux Taxi - tel: 1-96-88 lub 694-321-321
  • Copernicus Halo Taxi - tel: 1-91-92 lub 0-800-101-555 lub sms 691-99-9192
  • City Taxi - tel: 1-91-97
  • MPT TAXI - tel: 1-91-91 lub 0-800-20-20-20 sms 693-20-20-20 


  Rozkłady toruńskich autobusów i tramwajów dostępne są przez aplikacje jakdojade.pl i m.rozklad.com

   

  Na stronie http://mzk-torun.pl znajduje się również dostęp do rozkładów jazdy dla osób niedowidzących.

  Noclegi

  Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Publikujemy listę sugerowanych hoteli dla uczestników konferencji.

   

  Proponujemy noclegi w Hotelu Akademickim, w którym na hasło: "wizualizacja informacji" otrzymają Państwo promocyjną ofertę:

  • pokój 1-osobowy w cenie 120 zł/noc (ze śniadaniem)
  • pokój 2-osobowy w cenie 200 zł/noc (ze śniadaniem)
  • pokój 1-osobowy Lux w cenie 150 zł/noc (ze śniadaniem)
  • pokój 2-osobowy Lux w cenie 250 zł/noc (ze śniadaniem)
 • WARSZTATY

  Prezentujemy listę warsztatów z zakresu wizualizacji. Poprowadzą je czołowi specjaliści w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych, liczących 12-15 stanowisk. Zapisy prosimy realizować za pomocą specjalnego formularza.

 • SPONSORZY I PATRONATY

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Pan Jarosław Gowin

  Prezydent Miasta Torunia
  Mchał Zaleski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Narodowe Centrum Nauki

  International Society Knowledge Organization

  DARIAH-PL

  Clarivate Analytics

  Bain & Company

  PWN

  Aklen. Individo.pl

  Stowarzyszenie EBIB

 • NAPISZ DO NAS

  WWW

  Zgłoszenia

  Facebook

  Twitter